Om Wenmec

EN KOMPLETT SYSTEMLEVERANTÖR

Wenmec AB är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar komponenter, kompletta produkter och kompletta systemleveranser för industrin. Vi har också ren legotillverkning.

Vi är cirka 150 anställda. Vi har två produktionsanläggningar med sammanlagt 12 000 m2 produktionsyta. Vår stora fabrik och huvudkontor ligger i Kil i Södra Värmland. Den andra ligger i Kina, Nanjing där vårt dotterbolag etablerades 2012.

Verksamheten startades 1983 då CJ Wennberg och Kils Industri slogs samman. Sedan 2007 ägs vi av Vänern Handel och Industri AB.

Wenmec är en partner som tar ett totalansvar gentemot dig som kund. Vi arbetar med långsiktiga relationer 
där Wenmec som systemleverantör tar ansvar för inköp, materialflöde, logistik, leveransplanering, och dina leverensprognoser.

Vi har en flexibel produktion med en omfattande och modern maskinpark, bestående av bland annat fleroperationssvarvar, arborrverk och svarvar. Utöver detta har vi en erfaren styrka av svetsare och 4st svetsrobotar och duktiga montörer.

Flexibiliteten ger oss möjlighet att anpassa oss efter kundens önskemål och ha full kontroll på produktionen. Och när vi har en färdig produkt levererar vi den snabbt och säkert.

I ständig utveckling
Genom att ständigt utveckla vår verksamhet är vi proaktiva och flexibla. På Wenmec är LEAN och 5S självklara inslag i produktionen. Idag består Wenmec av en organisation med bred kompetens och nytänkande – alltid redo att erbjuda våra kunder hållbara lösningar.

Från Kil till Nanjing 
– en global verksamhet
I Nanjing i Kina finns vårt dotterbolag som invigdes 2012. Vår tillverkningsanläggning i Nanjing ger Wenmec ännu bättre möjligheter att supporta våra globala kunder lokalt i Asien.