Ägare & Styrelse

Wenmec AB är ett dotterbolag till 100% ägt av Vänern Handel och Industri AB som i sin tur ägs till häften av Bjarne Holmqvist med familj och till hälften av Jaspal Åberg.

Styrelse Wenmec AB
Bjarne Holmqvist – Styrelseordförande
Jaspal Åberg – Styrelseledamot
Henrik Törnkvist – VD
Viktor Flacking – Personalrepresentant
Bert Holmqvist – Personalrepresentant