Ägare & Styrelse

Wenmec AB är ett dotterbolag till 100% ägt av Vänern Handel och Industri AB som i sin tur ägs till häften av Bjarne Holmqvists familj och till hälften av Jaspal Åberg.

Styrelse Wenmec AB
Jaspal Åberg – Styrelseordförande
Gilla Skarstedt – styrelseledamot
Henrik Törnkvist – VD
Johan Arnesson – Personalrepresentant
Bert Holmqvist – Personalrepresentant