Lediga tjänster

Kvalitets- och miljöansvarig

Rollen går ut på att aktivt arbeta med kvalitets- och miljöfrågor och hålla företagets verksamhetssystem uppdaterat. Det innebär dels ansvar för interna och externa revisioner, dels operativt ansvar för avvikelsehantering samt arbete med ständiga förbättringar.

Läs hela annonsen