Wenmec AB söker Kvalitet- och miljöansvarig

Wenmec är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar komponenter och levererar kompletta system för industrin. Wenmecs huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kil i södra Värmland. Wenmec har även tillverkning i Kina via företagets dotterbolag i Nanjing. Wenmec har idag ca 150 medarbetare i Kil. Företaget har kollektivavtal, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter.

Wenmec AB söker Kvalitet- och miljöansvarig

Vi erbjuder ett mycket spännande och omväxlande arbete i nära samarbete med våra duktiga medarbetare, kunder och leverantörer.

Rollen går ut på att aktivt arbeta med kvalitets- och miljöfrågor och hålla företagets verksamhetssystem uppdaterat. Det innebär dels ansvar för interna och externa revisioner, dels operativt ansvar för avvikelsehantering samt arbete med ständiga förbättringar. Du kommer att leda miljöarbetet inom företaget och därmed se till att företaget följer de lagar och krav som ställs. En gång i månaden är du föredragande av Kvalitets- och Miljöfrågor i Ledningsgruppen. Du följer upp företagets kvalitets- och miljömål samt tar fram och följer upp handlingsplaner kring kvalitet och miljö. Rollen innebär nödvändiga befogenheter för att säkerställa kvalitets- och miljöpolicy. Du rapporterar till VD.

Några av ansvarsuppgifterna omfattar:

  • Ansvara för företagets kvalitetssystem- (ISO 9001), miljö- (ISO 14001)
  • Planera och genomföra interna och externa revisioner samt följa upp avvikelser
  • Intern samordning av reklamationer från kund samt kundkontakter kring det
  • Dialog med tredje part med avseende på miljöärenden
  • Säkerställa att medvetenheten om kundkrav befrämjas i hela organisationen
  • Årlig sammanställning av avsänt farligt avfall samt uppföljning transportleverantörer
  • Uppföljning av säkerhetsdatablad för kemikalier

Din profil
Vi söker Dig som är strukturerad, självgående och van vid att ha många kontaktytor – både externt och internt – samt har en teknisk eftergymnasial utbildning eller genom yrkesverksamhet har förvärvat kunskaper inom kvalitets- och miljöarbete inom tillverkande industrier. Du bör ha erfarenhet av ISO-certifieringar och då helst inom 9001, 14001 samt meriterande om du även har 3834. Det är meriterande om Du har erfarenhet från ett företag som är underleverantör, så att Du förstår kunden som kravställare. Vi ser gärna att du har teknisk kompetens i form av god datavana, ritningslära samt kompetens inom utvecklandet av produktions- och kvalitetssystem.
Som person är Du öppen för förändring bra på att följa kundens marknad. Du är snabb med att anamma nyheter, är öppensinnad och kan tänka ”utanför boxen” samt kommunikativ och drar dig inte för att ta tag i vad som helst som leder till bättre kvalitet och miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som att Du är trevlig, driven, social, välorganiserad och kan driva flera ärenden samtidigt tills de är klara för att därefter stänga dem. Du ska gilla förändring och att utvecklas som person, samtidigt som du ibland behöver stå på dig gentemot kunderna och internt inom organisationen när du ser att något inte hanteras på ett optimalt sätt. Stämmer det här in på dig, så ska du inte vänta med ansökan.

Skicka ansökan till personal@wenmec.se
Frågor om tjänsten besvaras av VD Henrik Törnqvist, 0554 689 760, henrik@wenmec.se