Ständig utveckling: Lean och 5s

För att vara en bra och pålitlig partner till våra kunder behöver vi ständigt utveckla vår verksamhet.

Vårt mål är att hela tiden ligga i framkant och ständigt förbättra oss. Vi ser vikten av att förbättra alla processer i företaget från administration, order och anskaffning till slutlig leverans enligt kundens önskemål. På Wenmec är LEAN och arbete med 5S självklara inslag i produktion. Genom att ständigt utveckla vår verksamhet är vi proaktiva och kan erbjuda optimala lösningarna för våra kunder.