Vision & Affärsidé

Vision
Wenmec skall vara marknadens naturliga val av samarbetspartner vad gäller utveckling, tillverkning och leverans av totala industriella systemlösningar.

Affärside
Att verka som strategisk leverantör med ett antal internationella kunder på en global marknad där långsiktiga relationer prioriteras.

Att utveckla kundrelationen där behovet av systemleveranser ökar, med innehåll av egen förädling inom bearbetning, svets och montering.

Att leverera ett mervärde i form av en mer komplett leverans där vi bidrar till kundens konkurrenskraft genom optimering av totalkostnaden.