Bearbetning

Skärande bearbetning eller spånbrytande bearbetning är de tillverkningsprocesser där verktyg skär bort material från ett arbetsstycke. Några exempel är borrning, svarvning, hyvling, mejsling, filning och fräsning. Vid skärande bearbetning är påkänningarna på verktyget ofta så stora att det har en begränsad livslängd.

› Läs mer om bearbetning