Lager

Vi jobbar systemmässigt med säkerhetslager på ingående material för att kunna hantera störning och volymökningar. Planeringsparametrar för detta ses över regelbundet och ändras vid behov. I samråd med kunder bygger vi även upp säkerhetslager på artiklar vi säljer för att kunna leverera med väldigt korta ledtider. Hos vissa underleverantörer har vi avtal med material i konsignation.