Materialflöde & logistik

Vi jobbar mycket med lagerstyrning för att på så effektivt sätt som möjligt kunna köpa, frakta och tillverka produkter. Vi har ett bra systemstöd för detta och vi ser över våra planeringsparametrar regelbundet. Detta ligger sen till grund för resultatet av nettobehovskörning.

I vår verkstad arbetar vi mycket med materialflöden, vi hanterar material så lite och så kort väg som möjligt. Allt eftersom vår mix av tillverkade produkter förändras ställer vi om vår layout för att minimera onödiga transporter och mellanlager.