Strategiska inköp

En del av vår roll som systemleverantör är strategiska inköp, vi har under åren utvecklat ett stort kontaktnät av underleverantörer nationellt och internationellt. Med Wenmec som systempartner minimerar vi ert behov av kontakt med underleverantörer, och i dialog med er kan vi ta över och utvärdera era befintliga underleverantörer.