Personal

Personalens kompetens är avgörande för vår utveckling och din leverans.
Vårt mål är att inneha samt utveckla stolt, trygg och välutbildad personal. Vi skall vara en trygg, trivsam och säker arbetsplats där medarbetarnas kunnande tillvaratas samt utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling. 

Optimalt resultat genom en kreativ och utvecklande arbetsmiljö.
Vi verkar för mångfald och att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Hos oss är arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte beroende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Engagerad och ansvarstagande personal.
Varje medarbetare ansvarar för att göra rätt från sig. Vilket bland annat innebär att ta ansvar för sin leverans till nästa led internt och externt samt göra erforderliga kontroller för att säkerställa att allt är rätt.