Systemleverans

TOTALANSVAR – FRÅN IDÉ TILL LEVERANS

Som systemleverantör tar vi totalansvar gentemot dig som kund. Vi är med dig från planeringen till leverans och allt däremellan. Tillsammans arbetar vi för att uppnå dina mål.

Vi arbetar med långsiktiga relationer där Wenmec som systemleverantör även tar ansvar för inköp, materialflöde, logistik, leveransplanering och dina leveransprognoser.

Wenmec erbjuder dig allt i ett bolag. Och som leverantör av kompletta system och produkter är våra honnörsord leveransprecision, service och produktkvalitet.

processen-text-1

Kvalitetssäkring
Vi gör rätt från början – från finansiering till leverans och uppföljning. Därmed levererar vi din produkt med kvalitet genom effektiv produktion.

Detta säkerställer vi genom ett ledningssystem uppbyggt med rutiner för att kvalitetssäkra processer och aktiviteter samt med tydliga kontrollpunkter vid överlämning mellan funktioner i hela processen

Totalansvar
Vi tar det totala ansvaret för att leverera din kompletta produkt. Vi ansvarar för alla delar som hör till produktion och logistik. Vi tar hand om montage, utcheckning, packning och lagerhållning.

Vi har resurserna, kunskapen och kapaciteten som krävs och med vår mångåriga erfarenhet som grund står vi stadigt och du kan låta oss vara en integrerad del av din produktion.

Med hjälp av våra goda internationella kontakter på inköpssidan kan vi hålla nere dina produktionskostnader.

Systempartner
Som långsiktigt tänkande systempartner blir vi en naturlig resurs för ditt företag. Vi blir en integrerad del i din produktionskedja och genom att arbeta transparent mot ert produktionssystem ökar framförhållningen och flexibiliteten. Tillsammans har vi då en mycket god kontroll över produktionen.

Med oss som systempartner får du en erfaren produktionspartner med bred kompetens. Vi har ett globalt perspektiv med erfarenhet av samarbete med lågkostnadsländer. Vi kan också bidra med dialog runt kostnadseffektivisering, produktionsteknik och produktionsanpassning.

Vi är övertygade om att långsiktigt samarbete är positivt för båda parter.

Avancerad legotillverkning
Wenmec har en modern och välutrustad maskinpark samt kompetenta svetsare för legotillverkning. Bland annat innehåller svetsverkstaden robotsvets och automatisk pulversvets. Dessutom har vi omfattande monteringsresurser. Legoarbeten ser olika ut för olika verkstäder. Vi har kapacitet för legoarbete som innefattar större arbetsstycken.

Vi vill påstå att vi är en komplett och erfaren partner för avancerad legotillverkning.