Montering

Wenmec har kompetens, resurser och erfarenhet av att utföra komplexa mekaniska montage, elmontage, automationsmontage och hydraulikmontage. Det gäller både serier, enstycksobjekt och prototypmontage. Vid volymer kan vi flödesorientera monteringen för att nå bästa effektivitet. Vi utvärderar tillsammans med kund för att uppnå en optimerad produktionsanpassning och effektivast möjliga montering. Våra kunniga montörer som kan arbeta med de flesta förekommande fabrikaten.

Wenmec utför arbeten inom:

• Mekaniskt montage
• Elmontage & Automationsmontage
• Hydraulikmontage

Nära samarbete med kund
Våra korta beslutsvägar ger oss hög flexibilitet som gör att vi kan leverera enligt just dina specifika önskemål. Väl tilltagna montageytor och effektiv logistik gör oss väl rustade för att möta alla dina – och dina kunders – behov. Genom hela produktens hopsättning har vi en noggrann kvalitetskontroll.

Totalmontage
Vi arbetar med dig från planering till komplett slutleverans och kvalitetssäkrad utcheckning. Vi kan också arbeta transparent mot ditt affärssystem.

Har du höga krav på kvalitetssäkring och montageverkstadseffektivitet kan du lugnt vända dig till oss för mekaniskt montage. Din slutkund skall vara lika nöjd som om du själv hade levererat produkten!